Oldal nyomtatása

Szivárvány csoport

A csoport óvodapedagógusai: Kun Sándorné, Szigeti-Lekics Andrea

Dajka: Horváthné Szür Magdolna

Szivárvány csoportunkban arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekeket nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben neveljük, életkori sajátosságaiknak és egyéni szükségleteiknek megfelelően.

Kiemelt tevékenységünk a játék és a mesélés-verselés. Nagy hangsúlyt kap a zene, a mozgás, a dráma- és bábjátékok alkalmazása és a kézművesség. A játéktevékenységek mentén jelen van a tudatos beszédfejlesztés, hallásdifferenciálás; valamint a német nyelvvel való ismerkedés.

Fontosnak tartjuk a magyar népi hagyományok megőrzését, átörökítését és a zöld jeles napok nyomon követését.  Célunk, hogy a gyermekeknél kialakítsuk a természetet ismerő, szerető, védő magatartást. Szívesen sétálunk, kirándulunk településünkön és környékén.

A családokkal szorosan együttműködve dolgozunk. Támogatják, segítik munkánkat, bekapcsolódnak csoportunk és óvodánk különböző programjaiba. Az iskolára való alkalmasság kialakulását ingergazdag, előkészített környezettel, továbbá egyéni és mikro csoportos fejlesztésekkel segítjük elő.

Nevelőmunkánk alapja a gyermekszeretet és a szakmai elhivatottság, mely hozzájárul közösségünk összetartó erejének alakításához.