Intézmény bemutatása:

Bölcsődénk 2008 okt. 27-én kezdte meg működését az óvoda mellett átalakított szolgálati lakásban. A folyamatosan bővülő igényeknek eleget téve 2011. szeptember 01.-én új térségi bölcsőde kezdte meg működését. Az új bölcsőde az óvoda melletti parkoló helyén épült fel. Bölcsődénk mind tárgyi, mind személyi feltételeiben megfelel a magas elvárásoknak.

Szakmai programunkról:
A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszérűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermekek sajátos, életkoronként és egyénenként változó szükségletei vannak.

A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó.

Bölcsődénk a gyermekek egyéni igényeihez igazodva biztosítja a gyermekek fejlődéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételeket.

A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az első intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken alapuló együttműködést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben folyik.

Célunk:

Minden kisgyermek fejlődéséhez azonos esélyek biztosítása.

Intézmény tárgyi felszereltsége:
Az épület már külső megjelenésében is egyedi. Színes homlokzata hívogató, barátságos. Nagy, tágas udvar fogadja a gyermekeket és szüleiket. A főbejárat előcsarnokában található a babakocsi tároló és innen lehet megközelíteni a bölcsőde többi helységét is.
Két csoportszobában összesen 24 fő kisgyermeket tudunk fogadni. A csoportok világosak, hangulatos dekorációval díszítettek. A gyermekek öltöztetésére szolgál az átadó helység, melyben zárt öltöző szekrények vannak. Tálalókonyhát üzemeltetünk a megfelelő kiszolgáló helységekkel. A készételt az önkormányzat diákkonyhája biztosítja számunkra. A személyzet komfortos öltözőhelységet kapott és több raktárhelységünk is van.
Az eltelt év legjelentősebb fejlesztése a só-és fényterápiás szoba kialakítása volt.

Bölcsődénkbe járó kisgyermekek térítésmentesen vehetik igénybe ezt az új szolgáltatásunkat.

Több éve visszatérő problémát jelent a családok számára, hogy az őszi nyirkos idő beköszöntével a felsőléguti betegségek is megjelennek.

Ennek kiküszöbölésében nyújt segítséget a PARAJDI sóból kialakított sómokozó.

A gyerekek 10 napos kúrán vesznek részt.

A helységben kialakított homokozóban játék közben lélegzik be a légtérbe párologtatott sót.

A só nem más, mint folyékony napenergia, mértani szerkezetben megkötve, ami képes életet létrehozni és fenntartani. Kb. 250 millió évvel ezelőtt a napfény energiája kiszárította az Ősóceánt, ez az energia van a sókristály rácsaiban tárolva. Víz hozzáadásakor ezt az energiát felszabadítjuk, a sóban lévő elemek ionizálódnak, így kialakul egy „energia tenger”, ami csak arra vár, hogy életet adjon, illetve fenntartson.

Ez a kézzel bányászott és aprított só , mentes mindennemű környezeti szennyeződéstől, adalékanyagtól. A parajdi só abban különbözik a többi sótól, hogy (ez küllemében is látszik)nem vonják ki belőle a természetes iszapot, ami egyedülálló természetes olajesszenciát tartalmaz.

Mire ajánljuk?


Itt szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek aki segítet a só- és fényterápiás szoba kialakításában.

Intézmény személyi feltétele:


Beiratkozás:

Minden év tavaszán, előre meghirdetett időpontban lehetőség van a bölcsődei beiratkozásra. A felvétel adott év szeptemberétől kezdődik és folyamatos.

Családlátogatás, beszoktatás:
Minden felvételt nyert kisgyermeket meglátogatunk, még a bölcsődébe kerülés előtt. Célunk, hogy saját otthoni környezetében találkozzon a gyermek a kisgyermeknevelőkkel, kötetlenebb ismerkedésre nyílik lehetőség.
Minden gyermeknek biztosítjuk a szülővel történő folyamatos és fokozatos beszoktatás lehetőségét. A beszoktatás általában két hét.

Napirend:
Folyamatos, rugalmas alkalmazkodik a csoport életkorához.
Minden nap közel azonos időben történik minden, ezzel is a gyermekek biztonság érzetét kívánjuk erősíteni.

Programnaptár: