Oldal nyomtatása

TÁMOP

TÁMOP 3.1.7
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

című pályázati kiírásra az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás – Várvölgy –Zalavár Közös Fenntartású Intézmény sikerrel pályázott. / azonosítószám: TÁMOP -3.1.7-11/2-2011-0005 /
A megvalósítás helye: Gyenesdiás Óvoda
A pályázó neve: Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás –Várvölgy-Zalavár Közös Fenntartású Intézmény
Címe: 8315 Gyenesdiás Bartók Béla u. 1.
Elérhetőség: Tel: 83/ 311-490, 510-023
E-mail: vezeto@gyenesovi.t-online.hu
Honlap: www.gyenesdiasovoda.hu
Intézményvezető: Skublics Sándorné
A pályázat megvalósításának célja: referencia-intézményi szerepkör megvalósítása, melyben a gyenesdiási óvoda folyamatos és differenciált kínálattal szolgálja a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Az intézmény kidolgozott jó gyakorlatát felkínálja az érdeklődő, velük együttműködő intézmények számára. Közreműködnek a szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.
A támogatási konstrukció keretében igényelt és elnyert támogatás: 3.000.000 Ft.

Az igénybe vett szolgáltatások költségei:
-
Bérköltségek: 232.e. Ft - járulékok: 62.640. Ft
-
Utazás, kiküldetés: 23. 750 Ft
-
Szakmai megvalósítók bérköltsége: + járulékok: 400.e. Ft.
-
Vásárolt anyagköltség (továbbképzésen résztvevők számára): 12. e. Ft
-
Oktatás és továbbképzés költségei:1.040.000.Ft
-
Szakértői díjak: 140.e.Ft

Képzések és résztvevők:
-
Felkészítés a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására (15 ó.) Skublics Sándorné, Világos Csabáné
-
A referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató képzés (30 ó.) Skublics Sándorné, Világos Csabáné, Bencze Mónika, Füleki Veronika, Horváthné Lóránt Mária, Kun Sándorné, Lóránt Veronika, Fiók Zsófia, Nusal Ágnes, Farkas Ildikó
-
Intézményközi horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés (15 ó.) Világos Csabáné
-
A leendő referenciaintézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segítő felkészítés (15 ó.) Farkas Ildikó
-
Választható képzés, mely a pályázatban érintett feladat-ellátási hely vezetőit készíti fel a referenciaintézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire (30 ó.) Skublics Sándorné
-
Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (8 ó.) Bencze Mónika, Horváthné Lóránt Mária
-
A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok képzése (60 ó.) Horváthné Lóránt Mária

Nyilvánosság biztosítása:
-
C típusú tábla, D típusú tábla: 35.e.Ft
-
Sajtóközlemény, :15.e.Ft.
-
Záró rendezvény: 30.e.Ft.

Egyéb berendezések, felszerelések:
-
Irodai laptop 1 db. , irodai projektor 1 db: 270. e. Ft.
-
Tárgyaló berendezés: 22 db szék, 2 db. asztal: 420.e. Ft.
-
Kis értékű tárgyi eszközök: 1 db. flipchart tábla, demonstrációs eszközök: 100.e. Ft.

Anyagköltségek:
-
Papír 25.e. Ft
-
Toner 5 db. 100.e. Ft.
-
Irodaszer, CD,DVD: 30.e.Ft.
-
Archiváló eszköz 3 db: 24.e.Ft.

Egyéb szolgáltatás költsége: 40. 610 Ft
A támogatás mértéke, a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
A projekt megvalósítása: 2012. március 1. – 2012. október 30.
A megvalósító Team tagjai: Világos Csabáné, Horváthné Lóránt Mária, Farkas Ildikó, Bencze Mónika.
Projektmenedzser: Skublics Sándorné.
A pályázat megvalósításának forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Skublics Sándorné
Projektmenedzser

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


TÁMOP 3.1.4 Projekt intézményünkben
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben címmel kiírt uniós pályázatra.
A megnyert összeg: 29 562 368 Ft.
Ebből az óvoda 6 692 168 Ft támogatásban részesül.A megvalósítás két feladat ellátási helyen történik:
1. általános iskola; 2. óvoda.
A pályázat lehetőséget ad a pedagógusok továbbképzésére, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges eszközök megvásárlására, az intézmények közötti hospitálásokra, „jó gyakorlatok” kidolgozására, önálló innováció elkészítésére.
Az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény megvalósító óvodapedagógusai: Bencze Mónika és Füleki Veronika, akik a Pillangó csoportban alkalmazzák az új módszertani lehetőségeket, melyeket az Óvodai programcsomag tartalmaz.
Projektindító tantestületi szakmai napunkat 2009. augusztus 31-én tartottuk.
- „Önálló intézményi innováció” címmel Fehérvári Krisztina közoktatási szakértő tartott előadást.

- Meghallgathattuk dr. Bertók Sándor komplex helyzetelemző előadásában „TÁMOP 3.1.4 Projekt céljai és tevékenységrendszere” c. prezentációt.

-„Új tanulás-szervezési eljárások, módszertani lehetőségek”-ről beszélt Világos Csabáné, aki a projektben szakmai vezetőként vesz részt.

- Skublics Sándorné, intézményünk vezetője az „Esélyegyenlőség biztosításának lehetőségei”-t fejtette ki bővebben.