óvoda, bölcsőde, gyenesdiás, várvölgy
Oldal nyomtatása

"Jó gyakorlat"

Hangolódó Óvoda-Iskola Átvezető Program

A Hangolódó Óvoda-Iskola Átvezető Program a gyermekek iskolára való alkalmasságának folyamatában pozitív eredményekkel szolgált. Olyan évek óta, rendszeresen alkalmazott, sikeres módszertani folyamat, melyet a felhasználók elfogadtak, igénylik; eredményességét a helyi tapasztalatok visszaigazolták, s a közösségre gyakorolt hatása kohéziós erővel bír. A program megvalósítási folyamatában az intézmények közötti együttműködés során valósul meg a fokozatos átvezetés és a kulcskompetenciák fejlesztése. Kiemelt területei az anyanyelvi nevelés és kommunikáció; a külső világ tevékeny megismerése; a motoros képességek fejlesztése és a drámapedagógia, mint módszertani terület. A programhoz mellékelt foglalkozás tervezetek e kiemelt területekhez kötődnek.

Elsősorban osztatlan, vegyes korcsoporttal foglalkozó óvodák részére ajánlott, nagycsoportos korú gyermekeknek, mely folyamatba az első osztályosok, a tanítók és a szülők is bekapcsolódnak. Alkalmazható osztott nagycsoportoknál és részben osztott nagycsoportoknál is, hiszen a közös iskolai programok számukra is újszerűséget jelentenek.

A Hangolódó Óvoda-Iskola Átvezető Program alkalmazásának hatására érzelmi és szociális területen jelentős változás várható. Megerősödik az empátia, formálódik a feladattudat, a feladattartás. Szociálisan érzékenyebbé válnak a gyermekek, s az iskolába lépés iránti motiváltságuk erősödik.

:: Vissza ::