Szivárvány

A csoport óvónői: Jezerniczki Andrea, Kövér-Szabó Ágnes

Dajka: Horváthné Szür Magdolna

Szivárvány csoportunkban arra törekszünk, hogy a hozzánk járó gyermekeket nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben neveljük, életkori sajátosságaiknak és egyéni szükségleteiknek megfelelően.

Kiemelt tevékenységünk a német nyelvvel való játékos ismerkedés. Ezt napi szinten dalokkal, versekkel, német nyelvi játékokkal gazdagítjuk. Nagy hangsúlyt kap a zene, a mozgás, a mese és a kézművesség is.

Fontosnak tartjuk a magyar népi hagyományok megőrzését, átörökítését és a zöld jeles napok nyomon követését.  Célunk, hogy a gyermekeknél kialakítsuk a természetet ismerő, szerető, védő magatartást. Szívesen sétálunk, kirándulunk településünkön és környékén.

A családokkal szorosan együttműködve dolgozunk. Támogatják, segítik munkánkat, bekapcsolódnak csoportunk és óvodánk különböző programjaiba. Az iskolára való alkalmasság kialakulását inger gazdag, előkészített környezettel, továbbá egyéni és mikro csoportos fejlesztésekkel segítjük elő.

Nevelőmunkánk alapja a gyermekszeretet és a szakmai elhivatottság, mely hozzájárul közösségünk összetartó erejének alakításához.