Jó gyakorlat

Zöld Hetek

Intézményünk nevelőtestülete 2010-ben „Zöld Hetek” Zöld szemlélet elméletben és gyakorlatban címmel készítette el jó gyakorlatát. Immár 12 éve elkötelezettjei vagyunk a környezetvédelemnek. Zöld Hetek rendezvénysorozatunk egyedülálló a régióban. Kétszeres Zöld Óvoda címmel rendelkezünk. Jó gyakorlatunk mintegy összefoglalja a 12 év környezetvédő munkáját. A jeles zöld napok  számtalan, a gyakorlatban kipróbált és jól megvalósítható ötletet és ajánlást tartalmaz (kirándulások, terepgyakorlatok, vetélkedők, szakmai napok, kísérletek, megfigyelések, rajzpályázat, kézműves bemutatók, előadások…). Mindezek segítik a gyermek közvetlen környezetével való megismerkedést, felfedezést, tapasztalatszerzést, ezáltal természetes igényévé válik, a környezetvédő magatartás a gyermekeken keresztül tovább terjed a családban a környezetvédő szemlélet. A jó gyakorlat beilleszthető a Helyi Nevelési Programba. Alkalmazható 3-7 éves vegyes és homogén óvodai csoportoknak és 1-2 osztályos kisiskolásoknak.

Hangolódó Óvoda-Iskola Átvezető Program

A Hangolódó Óvoda-Iskola Átvezető Program a gyermekek iskolára való alkalmasságának folyamatában pozitív eredményekkel szolgált. Olyan évek óta, rendszeresen alkalmazott, sikeres módszertani folyamat, melyet a felhasználók elfogadtak, igénylik; eredményességét a helyi tapasztalatok visszaigazolták, s a közösségre gyakorolt hatása kohéziós erővel bír. A program megvalósítási folyamatában az intézmények közötti együttműködés során valósul meg a fokozatos átvezetés és a kulcskompetenciák fejlesztése. Kiemelt területei az anyanyelvi nevelés és kommunikáció; a külső világ tevékeny megismerése; a motoros képességek fejlesztése és a drámapedagógia, mint módszertani terület. A programhoz mellékelt foglalkozás tervezetek e kiemelt területekhez kötődnek.

Elsősorban osztatlan, vegyes korcsoporttal foglalkozó óvodák részére ajánlott, nagycsoportos korú gyermekeknek, mely folyamatba az első osztályosok, a tanítók és a szülők is bekapcsolódnak. Alkalmazható osztott nagycsoportoknál és részben osztott nagycsoportoknál is, hiszen a közös iskolai programok számukra is újszerűséget jelentenek.

A Hangolódó Óvoda-Iskola Átvezető Program alkalmazásának hatására érzelmi és szociális területen jelentős változás várható. Megerősödik az empátia, formálódik a feladattudat, a feladattartás. Szociálisan érzékenyebbé válnak a gyermekek, s az iskolába lépés iránti motiváltságuk erősödik.

MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGEDÉRT

Tartalomjegyzék

1. Előzmények……………………………………………………………………………………………4

2. A program leírás……………………………………………………………………………………6

2.1. Célkitűzések………………………………………………………………………………………..6

2.2. Feladat………………………………………………………………………………………………6

2.3. Feltételrendszer…………………………………………………………………………………..7

2.3.1. Tárgyi feltételek………………………………………………………………………………..7

2.3.2. Személyi feltételek…………………………………………………………………………….7

3. Mozgás és más nevelési területek kapcsolata…………………………………………….8

3.1. Mozgás az egészséges életmód alakítása terén………………………………………..8

3.1.1. Elvárható eredmény……………………………………………………….8

3.2. Mozgás, érzelmi nevelés és szocializáció terén……………………………………….9

3.2.1. Elvárható eredmény………………………………………………………………………….9

3.3. Mozgás, értelmi nevelés, fejlesztés terén………………………………………………..9

3.3.1. Elvárható eredmény………………………………………………………………………….9

3.4. Mozgás és az egészséges életvitel…………………………………………………………10

3.4.1. Elvárható eredmény…………………………………………………………………………10

4. Megvalósítás………………………………………………………………………………………..10

4. 1. A mozgásfejlesztés három területen valósul meg……………………………………10

4.1.1. Az óvodában szabad játékban,

a gyermekek természetes szabad mozgása közben………………………………………..11

4.1.2. Kötelező foglalkozásokon –testnevelés, tartásjavító stb……………………….11

4.1.3.Játék és szabadidő. Családi házzal szervezett programokon…………………21

5.  „Ép testben ép lélek” az egészség, érték! ………………………………………………39

5.1. Rendszeres vitaminnapok…………………………………………………………………..40

5.2. Gyümölcsteák fogyasztása…………………………………………………………………41

5.3. Csíráztatás………………………………………………………………………………………42

5.4. Étkezési szokások befolyásolása…………………………………………………………42

5.5. Helyes életritmus kialakítása……………………………………………………………..42

5.6. Só-szoba………………………………………………………………………………………….43

5.7. Szülői fórumok…………………………………………………………………………………43

6.  Rendszeres kapcsolat kialakítása partnereinkkel……………………………………44

7. Felhasznált irodalom…………………………………………………………………………..44

8. Ajánlott irodalom………………………………………………………………………………..45

Jó gyakorlat címe:      Mozgással az egészségedért

Tulajdonos:            Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény

Intézmény címe:         8315 Gyenesdiás Bartók Béla u.1

Ajánlott:                   óvodáknak

Korosztály:                   3-7

1. Előzmények

Intézményünkben közel tíz éve nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód szokásrendszerének alakítására, a gyermekek mozgásigényének kielégítésére, mozgásfejlesztésre.

2000/2001-es tanévtől rendszeresen megszerveztük a szülők-gyermekek tornáját, tavasszal a családokkal megtartott Sportnapot. Mindkét rendezvényünk tradicionális rendezvénnyé vált.

Ezektől az évektől vezettük be a tartásjavító és lábtornát, mely minden csoport napi tevékenységének fontos része.

A vitaminnapok bevezetése szintén ezekre az évekre vezethető vissza.

A program elindítását, a nevelési terület aktív fejlesztését a következők indokolták.

Ø  Mozgásszegény életmód

Ø  Egészségtelen táplálkozás

Ø  Egészséget károsító környezeti hatások

Ø  Helytelen életritmus, szokásrendszer

Ø  Kényelmi szempontok

Ø  Hanyag tartás kialakulása, gerinc-deformitások

Ø  Lábstatikai rendellenességek

Ø  Családi minta, gyakorlat hiánya.

Ø  Az intézményünkben történt mérések eredményei

A napi rendszerességgel végzett tartásjavító programokat színes, változatos eszközhasználattal tettük még vonzóbbá, figyelemfelkeltővé. Fontos szerepet tulajdonítottunk a labda szerepének. Összegyűjtöttük a labdával végzett gyakorlatokat, magunk is találtunk ki újakat. (Leírás modul)

Minden lehetőséget kihasználtunk a mozgásra, a szabad levegőn való tartózkodásra. A szabadidős tevékenységet játékos mozgásprogramokkal tettük érdekessé a gyermekek számára, fakultatív tevékenységeket kínáltunk. / balett, néptánc, karate, úszás – lehetőségeket figyelembe véve /

Az intézményen kívül vidám szabadidős programokat szerveztünk, melyekkel a családokat is megszólítottunk.  Pld. Rendszeres kiránduló napok, gyalogtúrák, biciklitúrák, szülők-gyermekek tornája, biciklisnap, autómentes nap stb.

2005-től az iskola alsós gyermekközösségével –a közeli Nagymezőn-, gyermeknapon játékos mozgásprogramot tartunk. Célunk a játék öröme mellett az ismerkedés, a közös együttlét, az iskolai életre való hangolódás.

A fit-ballal végzett gyakorlatok bevezetése a 2005/2006 tanévre tehető. Hatékonysága mellett látványos, hangulatos.

A mozgásos életritmus mellet, nagy hangsúlyt fektettünk a napi légfürdőre, az egészséges életmóddal kapcsolatos szokások kialakítására.

Programunk része a vitamindús táplálkozás, ennek érdekében kialakított gyakorlat:

Ø  Rendszeres vitaminnapok

Ø  Gyógynövénykert kialakítása

Ø  Gyógyteák fogyasztása

Ø  Gyümölcspréselés, aszalás

Ø  Szülői fórumok, rendezvények

Ø  (részletes leírás lásd. Program)

Ø  Ételkóstoló / Zöld Ház /

A mozgásprogram hatékonysága a szülői házzal kialakított szoros együttműködésnek köszönhető.

A megvalósításban partnereink:

Ø  Gyermekek

Ø  Szülők

Ø  Iskola alsó tagozata

Ø  Óvónők, tanítók

Ø  Művelődési ház

Ø  Sportegyesület

Ø  Egészséges Életmód Alapítvány

Ø  Gyenesdiási Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Ø  Zöld Ház Gyenesdiás

Ø  Védőnő, gyermekorvos, ÁNTSZ Keszthely, Zalaegerszeg

2. A program leírása

2.1. Célkitűzések

Ø  Az egészséges életmódra nevelés területén, óvodai egészségvédelem továbbfejlesztése.

Ø  A korszerű preventív egészségvédelem megvalósításának segítése.

Ø  Az óvoda mindennapi életében, gyakorlati tevékenységében az egészséget választó készség kialakítása.

Ø  Napi tevékenységben, szokásrendszerben az egészséget károsító magatartás megelőzése.

Ø  A gyermekeknek, szülőknek, együttműködő partnereknek közös, egymást segítő, valamint a mozgást megszerettető programok szervezése.

Ø  A gyermekek természetes mozgásigényének kielégítése.

Ø  Egészséges életmódra, a szabadidő aktív és hasznos eltöltésére nevelés.

2.2. Feladat:

Következetes, rendszeres mozgásigény kialakítása.

Példamutató környezet, nevelők, szülők, család.

Igényeknek és lehetőségeknek megfelelő programok kiválasztása, rendszeresség.

Fejlesztendő készségek:

Ø  Motoros képességek: erő, gyorsaság, állóképesség, mozgékonyság.

Ø  Erkölcsi akarati tulajdonságok: egészséges versenyszellem, sportszerű magatartás, együttműködési képesség, kitartás, akarat

Ø  Ideg, – izom koordináció fejlesztése

Modulja:

A labda szerepe a tartásjavításban

Tartalomjegyzék

I.       Bevezető

II.    A testtartás elváltozásai

III. A prevenció jelentősége a kisgyermekkorban

Fő szempontok az eredményesség szemszögéből

IV.  A labdagyakorlatok jelentősége a tartásjavításban

A gyakorlatok egy-egy foglalkozáson történő összeállításának szempontjai

V.    Játékos mozgásanyag, testtartás javító gyakorlatok

VI. Tapasztalataim az eddig végzett megelőző munkában

VII. Mellékletek

1.      Sportnap az óvodában

2.      Szülők-gyermekek tornája

3.      Gyakorlatok

Felhasznált irodalom jegyzéke

– részlet –

Bevezető

Kétségtelenül sokan és többször megállapították, hogy a fiatal generáció egészségi állapotával, mozgáskultúrájával baj van.

Hogy ennek megváltoztatására ki mit tesz? Sajnos a gyakorlat azt mutatja, kevesen vannak, akik ezt a kérdést valóban szívügyüknek tekintik. Közoktatásunk modernizációja, az új alapdokumentumok szellemében kialakított helyi programok már megcélozzák ezt a problémát.

„Ép testben ép lélek” – tartja a mondás. Hogy ez mennyire igaz, ezt a tudomány és gyakorlat egyértelműen igazolja, hiszen elképzelhetetlen a személyiség harmonikus fejlődése a testi és lelki folyamatok szoros egysége, kölcsönhatása nélkül.

Rohanó életünkben, átalakuló világunkban vannak, s kellenek is, hogy legyenek stabil pontok, örök értékek. Ilyen az egészség is!

Sokszor és sokan elmondták, s szinte már közhelynek számít, hogy „kicsiknél kell elkezdeni”.

A mozgás, a játék, a testedzés minden gyermek számára fontos tényező, az ideális testi és szellemi fejlődése elérésében, mindemellett egyértelmű az összefüggés az inaktív életforma és a legkülönbözőbb megbetegedések gyakorisága között.

Szomorú, de igaz, hogy az iskolaköteles gyermekek közel 50-60 %-a tartás gyenge, 10-15 %-ban valamilyen testi hiba szenvedő alanyai, s mindemellett szintén jellemző probléma a túlsúlyosság is.

Az óvodákban, az általános iskolák alsó tagozatában egyre több gyermeknél fedezhetők fel mozgásszervi elváltozások. Mindez arra figyelmeztet bennünket, hogy fordítsunk fokozott figyelmet már az óvodában, elsősorban az elváltozások megelőzésére, a prevencióra, amelyben fontos szerepet tölt be a gimnasztika, a tartásjavítás, a has-és hátizom erősítése, mindez lehetőleg játékos és utánzó formában.

A megelőzés leghatékonyabb módszere: az egészséges életmód, elegendő mozgás és a tartásjavító torna. Az utóbbi összeállítására vállalkoztam, dolgozatomban a labdát hívtam segítségül. A labdát, mely csodákra képes, s játszani hívó formájával, élénk pettyeivel, színével oly közel áll a kisgyermekhez.

Hogy a labdának mennyire fontos szerepe lehet a mozgás megszerettetésében, s ezen keresztül a tartáshibák kialakulásának megelőzésében, ezt kívánom az összegyűjtött gyakorlatokkal és saját tapasztalatommal igazolni,

Célunk, hogy mindezt közreadva hasznosan szolgáljuk megelőző munkánkat!