TÁMOP

TÁMOP 3.1.7 
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése
című pályázati kiírásra az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás – Várvölgy –Zalavár Közös Fenntartású Intézmény sikerrel pályázott. / azonosítószám: TÁMOP -3.1.7-11/2-2011-0005 /
A megvalósítás helye: Gyenesdiás Óvoda
A pályázó neve: Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás –Várvölgy-Zalavár Közös Fenntartású Intézmény 
Címe: 8315 Gyenesdiás Bartók Béla u. 1.
Elérhetőség: Tel: 83/ 311-490, 510-023 
E-mail: vezeto@gyenesovi.t-online.hu 
Honlap: www.gyenesdiasovoda.hu
Intézményvezető: Skublics Sándorné
A pályázat megvalósításának célja: referencia-intézményi szerepkör megvalósítása, melyben a gyenesdiási óvoda folyamatos és differenciált kínálattal szolgálja a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Az intézmény kidolgozott jó gyakorlatát felkínálja az érdeklődő, velük együttműködő intézmények számára. Közreműködnek a szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.
A támogatási konstrukció keretében igényelt és elnyert támogatás: 3.000.000 Ft.
Az igénybe vett szolgáltatások költségei:
– Bérköltségek: 232.e. Ft – járulékok: 62.640. Ft
– Utazás, kiküldetés: 23. 750 Ft
– Szakmai megvalósítók bérköltsége: + járulékok: 400.e. Ft.
– Vásárolt anyagköltség (továbbképzésen résztvevők számára): 12. e. Ft
– Oktatás és továbbképzés költségei:1.040.000.Ft
– Szakértői díjak: 140.e.Ft
Képzések és résztvevők:
– Felkészítés a referenciaintézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására (15 ó.) Skublics Sándorné, Világos Csabáné
– A referenciaintézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató képzés (30 ó.) Skublics Sándorné, Világos Csabáné, Bencze Mónika, Füleki Veronika, Horváthné Lóránt Mária, Kun Sándorné, Lóránt Veronika, Fiók Zsófia, Nusal Ágnes, Farkas Ildikó
– Intézményközi horizontális tanulás megszervezését segítő felkészítés (15 ó.) Világos Csabáné
– A leendő referenciaintézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segítő felkészítés (15 ó.) Farkas Ildikó
– Választható képzés, mely a pályázatban érintett feladat-ellátási hely vezetőit készíti fel a referenciaintézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatok tevékenységeire (30 ó.) Skublics Sándorné 
– Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására (8 ó.) Bencze Mónika, Horváthné Lóránt Mária
– A gyakorlatvezető mentor-pedagógusok képzése (60 ó.) Horváthné Lóránt Mária
Nyilvánosság biztosítása:
– C típusú tábla, D típusú tábla: 35.e.Ft
– Sajtóközlemény, :15.e.Ft.
– Záró rendezvény: 30.e.Ft.
Egyéb berendezések, felszerelések:
– Irodai laptop 1 db. , irodai projektor 1 db: 270. e. Ft.
– Tárgyaló berendezés: 22 db szék, 2 db. asztal: 420.e. Ft.
– Kis értékű tárgyi eszközök: 1 db. flipchart tábla, demonstrációs eszközök: 100.e. Ft.
Anyagköltségek: 
– Papír 25.e. Ft
– Toner 5 db. 100.e. Ft.
– Irodaszer, CD,DVD: 30.e.Ft.
– Archiváló eszköz 3 db: 24.e.Ft.
Egyéb szolgáltatás költsége: 40. 610 Ft
A támogatás mértéke, a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
A projekt megvalósítása: 2012. március 1. – 2012. október 30.
A megvalósító Team tagjai: Világos Csabáné, Horváthné Lóránt Mária, Farkas Ildikó, Bencze Mónika. 
Projektmenedzser: Skublics Sándorné.
A pályázat megvalósításának forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
Skublics Sándorné
Projektmenedzser
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
TÁMOP 3.1.4 Projekt intézményünkben
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben címmel kiírt uniós pályázatra.
A megnyert összeg: 29 562 368 Ft.
Ebből az óvoda 6 692 168 Ft támogatásban részesül.A megvalósítás két feladat ellátási helyen történik:
1. általános iskola; 2. óvoda.
A pályázat lehetőséget ad a pedagógusok továbbképzésére, a kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges eszközök megvásárlására, az intézmények közötti hospitálásokra, „jó gyakorlatok” kidolgozására, önálló innováció elkészítésére.
Az Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény megvalósító óvodapedagógusai: Bencze Mónika és Füleki Veronika, akik a Pillangó csoportban alkalmazzák az új módszertani lehetőségeket, melyeket az Óvodai programcsomag tartalmaz.
Projektindító tantestületi szakmai napunkat 2009. augusztus 31-én tartottuk.
– „Önálló intézményi innováció” címmel Fehérvári Krisztina közoktatási szakértő tartott előadást. – Meghallgathattuk dr. Bertók Sándor komplex helyzetelemző előadásában „TÁMOP 3.1.4 Projekt céljai és tevékenységrendszere” c. prezentációt.-„Új tanulás-szervezési eljárások, módszertani lehetőségek”-ről beszélt Világos Csabáné, aki a projektben szakmai vezetőként vesz részt.- Skublics Sándorné, intézményünk vezetője az „Esélyegyenlőség biztosításának lehetőségei”-t fejtette ki bővebben.