Zöldike csoport

A csoport óvónői: Sulyok Orsolya, Kocsis Martina

Dajka: Szakonyi Judit

Az intézmény 6. csoportja 2011 óta működik, barátságos, családias környezetben. Külön bejárattal rendelkezik, ahol saját „birodalmat” tudhatnak magukénak a gyermekek. A terem különlegessége a galéria, amely egyik kedvenc játszóhelye a kisgyermekeknek. Összetételét tekintve homogén csoport vagyunk, ezért minden nevelési év más.

Kiscsoportban, ráérősen a beszoktatásra helyezzük a hangsúlyt, hiszen ebben az évben a legfontosabb feladatunk: a szeretetteljes, otthonos, elfogadó-segítő légkör kialakítása és az érzelmi biztonság megalapozása. Elsődleges célunk, hogy a gyermekek otthonosan és biztonságosan érezzék magukat a mindennapokban. Egyedül ebben az évben nem szervezünk külső helyszíni foglalkozásokat, hanem apránként fedezzük fel szűkebb és tágabb környezetünket.

Harmadik év végére egy nagyon stabil bizalmon alapuló csoport kovácsolódik össze, akik egymássalempatikusak és lojálisak, ezáltal erős kötődés alakul ki közöttük. Nagycsoportra az udvari játékok során már önállóan játszák azokat a futó-fogó és szabályjátékokat, amiket a három év alatt tanultak.

Kiemelt szerepet kap a különböző tevékenységek közül a játék és a mese, ezeken keresztül komplex módon tudjuk a gyermekeket fejleszteni. Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgásra és zenei nevelésre is, ezáltal kívánjuk megalapozni a mozgás és a zene iránti szeretetüket. Mindennapos tevékenységeink közé tartoznak még a vizuális és kézműves tevékenységek. Máregészen kis csoportos koruktól fogva szívesen alkotnak, először segítséggel, majd nagycsoportos korukra önállóan, fantáziájukra bízva alkothatnak. Figyelünk arra, hogy már a kézműves tevekénységekben is megjelenjen a környezettudatosság, igyekszünk újrahasznosítható dolgokat felhasználni, így megtanulják, hogy amit első pillanatban szemétnek gondolnak, az egy kis kreativitással új értelmet kaphat.

A kiemelt figyelmet igénylő gyerekekre külön odafigyelünk, segítjük és támogatjuk őket, hogy minél többet fejlődhessenek és kibontakozhassanak.

Csoporthagyományaink közé tartozik kis csoportban egy ismerkedési délelőtt, a gyermekek és szüleik részére, ahol az óvodakezdés előtt meg tudnak ismerkedni egymással és az óvodai dolgozókkal, így már nem idegenként lépnek a csoportba. Megünnepeljük a gyermekek születésnapját, a Márton-napi hagyományokat őrizzük, kis kertet gondozunk, kiránduló napokat szervezünk.

Óvodán kívüli foglalkozásokban is részt veszünk, rendszeresen járunk könyvtárba és különböző múzeumi foglalkozásokra.